البعث بعد الموت

Ang Pagkabuhay Muli Pagkatapos ng Kamatayan


البعث بعد الموت
Ang paliwanag na ibinibigay sa Qur’an sas pangangailangan ng buhay sa kabila ng kamatayan ay kung ano ang hinihingi ng moral na kamatayan ng tao. Sa katotohanan, kung wala ang buhay sa kabila ng kamatayan, ang paniniwala sa Diyos ay mawawalana ng sa katuturan o kahit na nga ang isa ay sumasampalataya sa Diyos, ito ay maaring di-makatuwiran at naiibang Diyos na pagkatapos na likhain ang tao ay di nagmamalasakit sa kanyang kahihinatnan.

بطاقة المادة

المؤلف نور جيد ماجيد
القسم مقالات
النوع مقروء
اللغة الفلبينية (تجالوج)