تلخيص فقه الفرائض

Tóm Lược Giáo Lý Thực Hành Về Chia Tài Sản


رسالة مختصرة مترجمة إلى اللغة الفيتنامية في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ((تلخيص فقه الفرائض)).
Tóm Lược Giáo Lý Thực Hành Về Chia Tài Sản: Đây là đề án ngắn tóm tắt về kiến thức chia gia tài theo chương trình giảng dạy mới cho năm đầu tiên của bậc trung học, trong đó tôi trình bày với phong cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng cùng những thí dụ minh họa, và tôi đặt tên nó là: “Tóm Lược Kiến Thức Luật Chia Gia Tài”.