Meminta penegasan (التَّقْرِيْر)

Meminta penegasan (التَّقْرِيْر)


الحديث أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


Meminta penegasan dari tersangka dan mendorongnya untuk mengakui.

الشرح المختصر :


At-Taqrīr adalah tindakan hakim meminta pihak tertuduh untuk memberikan jawaban atas klaim pihak penuduh, baik dengan al-iqrār dan pengakuan, atau dengan pengingkaran kemudian dia boleh membawanya menjadi pengakuan jika ada qarīnah yang menunjukkan kebenaran tuduhan. Al-Iqrār adalah mengabarkan hak orang lain yang menjadi tanggungan dirinya.

التعريف اللغوي المختصر :


At-Taqrīr artinya menetapkan dan mengokohkan. Bisa pula bermakna menjelaskan dan menyelidiki.