حمل الميت ودفنه
od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu prenosi se da je rekao: "Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Požurite sa dženazom, jer ako osoba bude dobra, onda je to dobro koje joj dajete, a ako ne bude, onda, makar se rješavate zla sa svoga vrata.'"  
عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فإنها إن تَكُ صالحة: فخير تُقَدِّمُونَهَا إليه. وإن تَكُ سِوى ذلك: فشرٌ تَضَعُونَهُ عن رِقَابِكُمْ».

شرح الحديث :


Mudri Zakonodavac je naredio da se požuri sa ukopom dženaze, a moguće je da ovaj hadis znači da se požuri s opremanjem mrtvaca tj. kupanjem, klanjanjem dženaze, nošenjem i ukopavanjem. To je da bi osoba, ako bude dobra, susrela se sa dobrom i spasom, i ne bi trebalo da joj se to usporava, dok ona žudi za tim: "Požurite sa mnom! Požurite sa mnom!" Ukoliko nije bila dobra, onda je to zlo koje je među vama, treba da ga se što prije riješite i oslobodite, i njega i njegovog gledanja. A oslobodićete se od njega kada ga položite u kabur.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية