البحث

عبارات مقترحة:

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

1- ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾


Quando il cielo si screpolerà in modo che gli angeli possano discendervi,

2- ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾


e quando le stelle cadranno sparse,

3- ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾


e quando i mari si uniranno e si mescoleranno,

4- ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾


e quando verrà ribaltata la terra delle tombe in modo che faccia sorgere i morti che vi erano sepolti;

5- ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾


in quel momento, ogni anima verrà a conoscenza delle azioni che ha compiuto e di quelle che non ha compiuto.

6- ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾


O uomo che hai rinnegato il tuo Dio, cosa ti ha indotto a disobbedire all'ordine del tuo Dio, quando ti ha concesso una tregua e non ha affrettato la tua punizione, facendoti un onore, da parte Sua?!

7- ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾


Colui che ti ha creato dopo che fosti nulla e che ha modellato i tuoi arti perfettamente,

8- ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾


avrebbe potuto crearti in qualsiasi immagine, se avesse voluto, ma è stato benevolo con te, non creandoti nella forma di un asino, scimmia, cane o altro.

9- ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾


Le cose non stanno come immaginate, o voi illusi; al contrario, voi smentite il Giorno della Retribuzione e lo ignorate,

10- ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾


e, in verità, assieme a voi vi sono degli angeli che annotano le vostre azioni,

11- ﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾


onorati presso il loro Dio, scribi che annotano le vostre azioni;

12- ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾


essi conoscono le azioni che compiete e le annotano.

13- ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾


In verità, coloro che compiono molte buone azioni e sono molto obbedienti saranno nell'eterna beatitudine, nel Giorno del Giudizio,

14- ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾


e, in verità, i licenziosi saranno nel Fuoco che li arderà;

15- ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾


vi entreranno nel giorno del Giudizio e soffriranno il suo ardore,

16- ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾


ed essi non potranno mai assentarsi, anzi vi entreranno.

17- ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾


Cosa ne sai, o Messaggero, sul Giorno della Fede (Giorno del Giudizio)?!

18- ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾


Poi, cosa ne sai del Giorno della Fede?!

19- ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾


Un giorno in cui nessuno potrà essere utile a nessun altro, e tutte le decisioni, in quel Giorno, saranno nelle mani di Allāh solo; Egli fa ciò che vuole e nessun altro, all'infuori di Lui.

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: