البحث

عبارات مقترحة:

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

از محمود بن لبيد رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»: «بيشترين چيزی که در مورد آن بر شما می ترسم، شرک اصغر است». چون در مورد آن سوال شد، فرمود: «الرِّيَاءُ»: «ریا».

شرح الحديث :

در این حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر می دهد که نگران ما بوده و بر ما می ترسد؛ و بیشترین چیزی که در مورد آن برای ما نگران بوده و از آن می ترسد، شرک اصغر می باشد. و این از سَرِ کمال دلسوزی و رحمتی است که نسبت به امتش دارد و از سر حرص و اشتیاق ایشان به اموری است که مصلحت امتش را به دنبال دارد؛ و از آنجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم وسعت اسباب شرک اصغر یعنی ریا و انگیزه های فراوان موجود در این زمینه را می داند، که ممکن است چنان مسلمانان را درگیر خود نموده و به دام بیندازد که متوجه نشوند و متضرر گردند، آنها را در این زمینه هشدار داده و بیم می دهد.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية