البحث

عبارات مقترحة:

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

از محمود بن لبيد رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»: «بيشترين چيزی که در مورد آن بر شما می ترسم، شرک اصغر است». چون در مورد آن سوال شد، فرمود: «الرِّيَاءُ»: «ریا».

شرح الحديث :

در این حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر می دهد که نگران ما بوده و بر ما می ترسد؛ و بیشترین چیزی که در مورد آن برای ما نگران بوده و از آن می ترسد، شرک اصغر می باشد. و این از سَرِ کمال دلسوزی و رحمتی است که نسبت به امتش دارد و از سر حرص و اشتیاق ایشان به اموری است که مصلحت امتش را به دنبال دارد؛ و از آنجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم وسعت اسباب شرک اصغر یعنی ریا و انگیزه های فراوان موجود در این زمینه را می داند، که ممکن است چنان مسلمانان را درگیر خود نموده و به دام بیندازد که متوجه نشوند و متضرر گردند، آنها را در این زمینه هشدار داده و بیم می دهد.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية