البحث

عبارات مقترحة:

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

Od Husajna b. Abdurrahmana prenosi se da je rekao: "Bio sam kod Seida b. Džubejra, i on je rekao: 'Ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala?' 'Ja', odgovorio sam, a zatim sam nastavio: 'Ja nisam bio na namazu, nego sam ujeden (ujela me otrovnica). ' Šta si uradio?', upitao je. 'Proučio sam rukju', odgovorio sam. 'Šta te je na to navelo?', upitao je. 'Hadis koji nam je pripovijedao Ša'bi', odgovorio sam. 'Šta vam je pripovijedao?', upitao je. Pripovijedao nam je od Burejde b. Husajba da je rekao: 'Nema rukje osim uslijed uroka ili groznice.' 'Lijepo je postupio onaj ko se drži onog što je čuo', rekao je, 'međutim pričao nam je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenoseći od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Predočeni su mi narodi pa sam vidio poslanika i sa njim grupicu sljedbenika, i vidio sam poslanika i sa njim jednog čovjeka ili dvojicu ljudi, i poslanika sa kojim nema nikog. Zatim mi bi predočena brojna skupina, pa pomislih da je to moj umet. Tad mi bi rečeno: 'Ovo su Musa i njegov narod.' Pogledah i vidjeh ogromnu skupinu, pa mi bi rečeno: ''Ovo je tvoj umet i sa njima sedamdeset hiljada koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez prethodne kazne.' Potom je ustao i otišao u kuću, a ljudi počeše razgovarati o onima koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Neki rekoše: 'Možda su to ashabi Poslanika, sallallahu aljehi ve sellem.' Neki rekoše: 'Možda su to oni koji su rođeni u islamu i nisu činili širk.' Treći su, opet, nešto drugo rekli. Tad se pojavi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te ga obavijestiše o tome, a on reče: 'To su oni koji ne budu tražili da im se čini rukja, ne kauteriziraju se (ne liječe se vatrom), nisu sujevjerni, a na svoga se Gospodara oslanjaju.' Tad ustade Ukaša b. Mihsan i reče: 'Moli Allaha da me učini jednim od njih.' Na što mu reče Resullullah, sallallahu alejhi ve sellem: 'Ti si jedan od njih.' Iza njega ustade drugi čovjek i reče: 'Moli Allaha da i mene učini jednim od njih.' Poslanik mu reče: 'Pretekao te u tome Ukaša.'''"

شرح الحديث :

Husajn b. Abdurrahman, rahimehullah, kazuje nam o razgovoru koji se odvijao između njega i Seida b. Džubejra, rahimehullah, u vezi s rukjom (odučavanjem, liječenjem). Husajna je ujeo akrep (škorpion), i on se liječio šerijatskom rukjom. Kada ga je Seid pitao o dokazu, on mu je prenio hadis Ša'bija, na temelju kojeg se dozvoljava rukja uslijed uroka i otrova. Seid ga je pohvalio zbog toga, ali mu je prenio drugi hadis koji podstiče na ostavljanje rukje. To je hadis od Ibn Abbasa koji ukazuje na četiri osobine zbog kojih se zaslužuje ulazak u džennet bez polaganja računa i prethodne kazne. To su netraženje da se uči rukja, apstiniranje kauterizacije, ne biti sujevjeran i imanje iskrenog oslanca na Allaha. Kada je Ukaša tražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da moli Allaha da ga učini jednim od tih ljudi on mu je kazao da će biti jedan od njih. Kada je drugi čovjek isto to zatražio, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, blago mu je odgovorio, prekidajući dalje traženje.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية