البحث

عبارات مقترحة:

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

Abdullah b. Amr b. el-A's, radijallahu 'anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Jedi, pij, oblači se i udjeljuj, ali bez pretjerivanja i oholjenja."

شرح الحديث :

U ovom hadisu se ukazuje na zabranu rasipanja u jelu, piću i oblačenju, kao i na naredbu udjeljivanja sadake bez pretvaranja i dodvoravanja. Rasipništvo je svaki vid pretjerivanja, bilo tu u govoru ili postupku, s tim da je najpoznatiji i najrasprostranjeniji vid rasipništva u trošenju imetka. Osnova ovog hadisa je govor Allaha Uzvišenog: "Jedite i pijte, ali ne pretjerujte" (El-E'araf, 31.), u kome je sadržana zabrana hvalisanja i oholjenja. Ovaj hadis ukazuje i na vrijednost čovjekovog kontrolisanja i upravljanja prohtjevima duše. U hadisu su sadržane koristi za dušu i tijelo, i na dunjaluku i na Ahiretu. Zaista je rasipanje štetno u svim stvarima, kako po tijelo tako i po život općenito, i u većini slučajeva vodi ka propadanju duše ukoliko ona slijedi tijelo. Uzdizanje i oholjenje šteti duši jer u njoj izaziva samoljublje, i šteti čovjekovom Ahiretu time što prouzrokuje gijeh, a dunjaluku šteti zato što dovodi do odbojnosti kod ljudi. Zato se imam Buhari na ovaj hadis nadovezao i riječima Ibn Abbasa: "Jedi šta hoćeš, pij šta hoćeš, pod uslovom da ne upadneš u rasipništvo ili oholost."


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية