البحث

عبارات مقترحة:

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

از ابوهريره رضی الله عنه روایت است که رسول الله فرمودند: «ثَلاثةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِم، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِم، وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيم: شَيْخٌ زانٍ، ومَلِكٌ كَذَّابٌ، وعائلٌ مُسْتَكْبِرٌ»: «سه نفر - يعنی سه گروه - هستند که الله در روز قيامت با آنها سخن نمی گويد، آنها را پاکيزه نمی گرداند و به آنها نظر رحمت نمی کند و عذاب دردناکی در انتظارشان است: پيردمرد زناکار، پادشاه و فرمانروای بسيار دروغگو و فقيرِ متکبر».

شرح الحديث :

سه گروه از مردم هستند که در روز قیامت، الله متعال با آنها سخن نمی گوید و به آنان نظر رحمت نمی کند و ایشان را از گناهان شان پاک و طاهر نمی گرداند و عذاب دردناکی در انتظارشان می باشد: مرد کهنسالی که مرتکب زنا می شود، حاکم و فرمانروایی که دروغ می گوید و فقیری که تکبر می ورزد و دیگران را تحقیر می کند.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية